Ngân hàng Trung ương: Thực hiện các yêu cầu kiểm soát có mục tiêu với các lực lượng chính xác | Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc | Kiểm soát có mục tiêu

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-22 23:02:48
不批评随便用!知名投资银行高盛发布免费新字体|||||||

IT之家 6 月 26 日动静 据 The Verge 报导,投资银止下衰(Goldman Sachs)公布了本身的字样:一套低调的无衬线字体,称为 Goldman Sans。那些字体正在条约中很受欢送,值得留意的是按照他们的答应证划定,用户能够随便利用那套字体,只需没有攻讦下衰。

IT之家领会到,用户只需下载字体包,即暗示赞成那些条目战前提。虽然下衰(Goldman Sans)名义上是一种收费字体,但下衰(Goldman Sachs)保存了对该答应证的完整掌握权,也便是道它能够在理由停止用户利用那套字体。

答应证节选:

· 用户没有得利用答应的字体硬件抬高下衰。

· 若用户存正在没有契合本答应证前提的利用场景,本答应证将被停止并取消。别的,下衰能够出于任何缘故原由或无需来由,而且正在任什么时候候自止决议停止本答应,而无需事前告诉用户。

那一条目也被 Twitter 用户发明并被攻讦为:“一只庞大的吸血黑贼环绕纠缠正在人类的脸上,无情天吸收任何闻起去像钱的工具”。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands