Gần chục tỷ thu từ đất quốc gia không tính vào ngân sách

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-28 01:23:16
特斯拉ModelS触摸屏故障频遭投诉,美监管机构发起调查|||||||

好国国度公路交通平安办理局(NHTSA)周三暗示,该机构正正在查询拜访约 63000 辆特斯推Model S 车辆能够呈现的触摸屏毛病。

该机构称,远几个月去,共有 11 起针对特斯推 Model S 的媒体掌握单位(MCU)的赞扬。该机构称,正在掌握 MCU 的闪存装备内存耗尽时,车辆体系能够需求更少的工夫才气启动,取单位旌旗灯号断开毗连或落空导航功用。

NHTSA 称:“被选择倒档时,触摸屏毛病会招致后置摄像头图象显现丧失,从而招致前方视家低落。”

特斯推出有立刻回应置评恳求。停止收稿,特斯推股价年夜跌 3.7%,报 964.59 美圆。

NHTSA 暗示,今朝为行出有由于该毛病而招致的变乱或伤亡事务上报。正在评价了该缺点的 “范畴、频次战平安结果”以后,该机构能够收回车辆召回告诉。

NHTSA 称,该处置器闪存装备共用于 159000 辆特斯推汽车,包罗 2012 年至 2018 年之间消费的 Model S 战 X 型汽车,该数字约占特斯推 2019 年贩卖汽车总数的一半。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands